Hakkımızda

CEO & Kurucu

Avukat Dr. Saban Sincar, LL.M. (Köln/Istanbul)

Dr. Saban Sincar, avukatlık mesleğine ek olarak Türkҫe-Almanca dillerinde yeminli tercümanlık yapmaktadır. İstanbul 9. Noterlikte de yeminli bir tercüman olarak, kendisinin onaylamış olduğu ҫeviriler hem Almanya hem de Türkiye`de geҫerli olup, her iki ülkede tüm yetkili kurumlar tarafından kabul edilmektedir.

Genel hukuk ҫalışmalarına ve eğitimine ek olarak, hukuk yüksek lisansını Köln Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi`nde „Alman ve Türk Ticaret Hukuku“ alanında yapmıştır. Ticaret hukuku alanında uzman bir avukat olarak ekonomik ilişkiler ve süreҫler hakkında kapsamlı bir bilgi birikimine sahiptir.

Türkiye ve Almanya`da yaşamış olan Dr. Sincar, her iki toplumun ekonomik, politik ve kültürel aҫıdan değerlerini yakından tanımaktadır. Mesleki bilgisine ek olarak, her iki ülkedeki iş ortakları ve devlet kurumları arasındaki iletişim iҫin gerekli olan yetkinliğe sahiptir.